• Meranie hluku v pracovnom prostredí ku kategorizácii prác
  • Meranie hluku ku kolaudácii objektov
  • Meranie hluku ako doklad na predlženie otváracích hodín
  • Meranie hluku zo stavebnej činnosti
  • Meranie hluku TZB
  • Meranie hluku z cestnej, železničnej a leteckej dopravy
  • Krátkodobý a dlhodobý monitoring hluku
  • Sťažnosti na hluk z rôznych zdrojov

 

Osvedčenia

 

 

Referencie