Potrebujete vyriešiť nadmerný hluk z Vašej diskotéky alebo koncertu?

19. 01. 2022

Limitér zvuku s vysokým rozlíšením LF010 od CESVA instruments Vám ponúka riešenie.

 

Novinka medzi limitérmi od CESVA instruments limitér LF010 ponúka:

  • jasný zvuk bez skreslenia
  • FullHD video s HDMI výstupom
  • možnosť pripojiť až 4 senzory
  • jednoduchá inštalácia s webovým serverom
  • grafický ekvalizér
  • prispôsobiteľný akémukoľvek hudobnému zdroju
  • prenos dát cez wifi alebo ethernet

Limitér LF010 ponúka ideálnu rovnováhu medzi kontrolou hluku a maximálnou kvalitou produkovanej hudby. Vďaka svojmu výkonu LF010 a štyrom snímačom priebežne meria a zaznamenáva hladinu hluku v prostredí s hudobnou produkciou (koncerty, diskotéky, bary a pod.) a v susediacich priestoroch (priľahlé obytné priestory, fasády budov a pod.). Z nameraných úrovní hluku LF010 riadi hudobnú produkciu tak, aby neboli prekročené naprogramované limitné hodnoty pre jednotlivé referenčné intervaly (deň, večer a noc) a súčasne, aby nebola ovplyvnená kvalita produkovaného zvuku.

Vyriešte Váš problém s nadmerným hlukom z hudobnej produkcie už od: 2 850 €