O nás

Sme spoločnosťou, ktorá pôsobí na trhu od roku 2006. Zaoberáme sa zabezpečovaním a realizáciou meraní v oblasti fyzikálnych a fyzikálno-chemických faktorov, čím naším zákazníkom pomáhame plniť požiadavky na nich kladené. Našou víziou je zlepšovanie životného a pracovného prostredia prostredníctvom hľadania riešení a realizácie projektov v oblasti odhlučňovania a znižovania prašnosti.

Realizujeme odhlučnenie obytných a administratívnych objektov a profesionálne odhlučnenie technológií a strojov v priemysle.

 

Tomáš
BRENNER

Konateľ spoločnosti

Merací technik pre hluk, stavebnú akustiku a zodpovedný za spracovanie hlukových štúdií

E-mail: info@brennerams.sk

Tel.: +421 907 213 672

Lenka
RUSINOVÁ

Merací technik pre hluk, vibrácie a stavebnú akustiku

E-mail: lr@brennerams.sk

Tel.: +421 917 839 949

Katarína
LUKÁČOVÁ

Merací technik pre pevné aerosóly a umelé osvetlenie

E-mail: kl@brennerams.sk

Tel.: +421 917 185 997