Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom webovej stránky brennerams.sk je:

BRENNER AMS, s.r.o.
Študentská 1
040 01 Košice

IČO: 48 038 661

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti BRENNER AMS, s.r.o. (ďalej len "BRENNER AMS") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti BRENNER AMS. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. BRENNER AMS zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

BRENNER AMS si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti BRENNER AMS alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou BRENNER AMS. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti BRENNER AMS.