Predikcia - hlukové štúdie

Prečo by ste potrebovali hlukovú štúdiu? Hluková štúdia je nástroj, ktorý Vám umožní spoznať hlukovú situáciu v budúcnosti, po realizácii Vášho zámeru. Pomôže Vám teda správne sa rozhodnúť pri realizácii Vášho zámeru. Zároveň Vám pomôže šetriť náklady za dodatočné protihlukové opatrenia a zvýši komfort bývania, či užívania stavieb.

Hlukové štúdie (alebo aj akustické štúdie) realizujeme pre potreby rôznych inštitúcií. Slúžia ako podklady pre rozhodovanie sa štátnych aj miestnych úradov, napr. pre územné rozhodnutia, či pre účely vydania stavebného povolenia.

  • Vizualizácia hlukových pomerov
  • Hlukové štúdie pred realizáciou zámerov (rezidenčná a administratívna výstavba, priemyselné podniky, dopravná infraštruktúra)
  • Posúdenie obvodového plášťa stavieb z pohľadu akustiky
  • Návrh opatrení na zníženie hluku

Ak máte záujem, môžete sa na nás obrátiť elektronicky prostredníctvom formulára.

 

Napísať

Ak preferujete priamejší kontakt, môžete nám zavolať.

 

Zavolať

Certifikáty