Pevné aerosóly (prašnosť)

V oblasti merania prašnosti v pracovnom prostredí poskytujeme nasledujúce služby:

  • Meranie a stanovenie celkovej koncentrácie pevných aerosólov
  • Meranie a stanovenie respirabilnej frakcie pevných aerosólov
  • Meranie a stanovenie zváračských pevných aerosólov

Ak máte záujem, môžete sa na nás obrátiť elektronicky prostredníctvom formulára.

 

Napísať

Ak preferujete priamejší kontakt, môžete nám zavolať.

 

Zavolať

Certifikáty