Meranie

Spoločnosť BRENNER AMS realizuje rôzne druhy meraní – meranie hluku v pracovnom prostredí aj v životnom prostredí, meranie vibrácií, meranie prašnosti (pevných aerosólov) v pracovnom prostredí a meranie umelého osvetlenia.