• Lenka Rusinová
  • Merací technik pre hluk, vibrácie a stavebnú akustiku
  • E-mail: lr@brennerams.sk

  • Katarína Lukáčová
  • Merací technik pre pevné aerosóly a osvetlenie
  • E-mail: kl@brennerams.sk

  • Michal Halecký
  • Merací technik pre hluk a stavebnú akustiku
  • E-mail: mh@brennerams.sk