• Lenka Rusinová
 • Merací technik pre hluk, vibrácie a stavebnú akustiku
 • E-mail: lr@brennerams.sk

 • Katarína Lukáčová
 • Merací technik pre pevné aerosóly a osvetlenie
 • E-mail: kl@brennerams.sk

 • Michal Halecký
 • Merací technik pre hluk a stavebnú akustiku
 • E-mail: mh@brennerams.sk

 • Igor Mravec
 • Merací technik pre hluk, vibrácie a stavebnú akustiku
 • E-mail: im@brennerams.sk