• Meranie vzduchovej nepriezvučnosti medzi bytmi
  • Meranie kročajovej nepriezvučnosti medzi bytmi
  • Meranie vzduchovej nepriezvučnosti rôznych stavebných prvkov (okná, dvere a pod.)
  • Meranie doby dozvuku

 

Osvedčenia

 

 

Referencie