• Stanovenie celkovej prašnosti
  • Stanovenie respirabilnej frakcie
  • Stanovenie zváračských pevných aerosólov
  • Návrh a realizácia opatrení na zníženie prašnosti

 

Osvedčenia

 

 

Referencie