• Meranie umelého osvetlenia na pracoviskách a v obytných priestoroch
  • Meranie osvetlenia športovísk
  • Meranie núdzového osvetlenia
  • Meranie osvetlenia vozoviek, chodníkov, prechodov pre chodcov

 

Osvedčenia

 

Referencie