• Meranie umelého osvetlenia na pracoviskách a v obytných priestoroch
  • Meranie osvetlenia športovísk
  • Meranie núdzového osvetlenia
  • Meranie osvetlenia vozoviek, chodníkov, prechodov pre chodcov
  • Výpočet denného osvetlenia
  • Svetlotechnické posudky
  • Štúdie zatienenia
  • Návrh a montáž osvetľovacích sústav

 

Osvedčenia

 

Referencie