• Vizualizácia hlukových pomerov
  • Hlukové štúdie pred realizáciou zámerov pre úrady
  • Posúdenie obvodového plášťa stavieb z pohľadu akustiky

 

Osvedčenia

 

 

Referencie