Ako distribútor profesionálnej meracej techniky Vám ponúkame prístroje od španielskej spoločnosti CESVA, ktorá sa už od roku 1969 zaoberá výhradne výrobou profesionálnych meracích prístrojov ako aj výskumom v tejto oblasti. Všetky výrobky tejto spoločnosti sú vyrábané výlučne v španielskom závode v Barcelone.

Radi Vám pomôžeme pri výbere vhodného zariadenia pre Vaše účely. Vyberte si z našej ponuky prístrojov a zariadení:

Prístroje na meranie hluku a vibrácií

CB 006

Prenosný kalibrátor s maximálne jednoduchou obsluhou.

 • kalibrátor triedy presnosti 1
 • spĺňa požiadavky IEC 60942:2003
 • emituje hladinu 94 dB na frekvencii 1 kHz
 • meradlo je typovo schválené pre SR
Dátový list v pdf

 

 


SC 420

Zvukový analyzátor na komplexné riešenie akustických úloh pre profesionálov.

 • zabudovaný BLUETOOTH
 • možnosťou „označovania“ zvukových udalostí
 • audio záznam
 • externá microSD pamäťová karta
 • 1/1 a 1/3 oktávová analýza
 • modul osobného expozimetra
 • modul merania doby dozvuku
 • FFT analýza
 • meradlo je typovo schválené pre SR
Dátový list v pdf

 


TA 120

Senzor na dlhodobý monitoring hluku prevažne v mestských aglomeráciách. Toto zariadenie je súčasťou projektu Smart Cities a v kombinácii s aplikáciou CESVA NoisePlatform poskytuje dokonalý systém na monitorovanie hluku v reálnom čase. Zariadenie je obzvlášť vhodné pre samosprávy, ktoré potrebujú dlhodobé informácie o hlukových pomeroch.

Dátový list v pdf

 

 

 


DC 112

Osobný zvukový expozimeter na meranie parametrov hluku v pracovnom prostredí.

 • súbežné meranie všetkých potrebných deskriptorov
 • voliteľná 1/1 oktávová analýza
 • veľkokapacitná interná pamäť
Dátový list v pdf

 

 

 


SC 101

Zvukomer triedy presnosti 1 vhodný najmä na inšpekčné merania a vzdelávanie

 • súbežné merania s použitím filtrov A a C
 • prehľadný sprievodca meraním: hluk dopravných prostriedkov, hluk v životnom prostredí, hluková expozícia v pracovnom prostredí, meranie akustického tlaku strojov, meranie a výpočet akustického výkonu strojov
 • zvukomer je k dispozícii aj v triede presnosti 2 pod označením SC 102

Pre tento prístroj sú k dispozícii špeciálne ponuky pre stredné a vysoké školy.

Dátový list v pdf

 


VC 431

Komplexný nástroj pre meranie vibrácií. Prístroj umožňuje meranie celotelových vibrácií, vibrácií na ruky a vibrácií budov.

 • vibrometer spĺňa požiadavky normy ISO 8041
 • súčasné meranie všetkých parametrov
 • voľba meracieho rozsahu bez ohľadu na zvolenú aplikáciu
 • sťahovanie dát prostredníctvom USB
 • veľká kapacita vnútornej pamäti
Dátový list v pdf

 


FP 122

Zdroj akustického tlaku FP 122 sa skladá z generátora šumu AP 602 a z všesmerového zdroja BP 012 s 12-timi reproduktormi.

Možnosť plne automatizovaného ovládania pri meraní jedným človekom cez PC alebo diaľkové ovládanie.

FPP 122 je skvelým nástrojom pre všetky úlohy v oblasti stavebnej akustiky.

Dátový list v pdf

 

 


MI 006

Ľahký a zároveň robustný normalizovaný zdroj kročajového hluku umožňuje bezdrôtové ovládanie pomocou technológie Bluetooth. Nový model MI 006 disponuje zabudovanou vysokokapacitnou lítiovou batériou s výdržou až 60 minút na jedno nabitie pri plnej prevádzke zariadenia. Možnosť plne automatizovaného ovládania pri meraní jedným človekom cez PC.

Dátový list v pdf

 

 

Limitéry  a záznamníky zvuku – riešenie pre podniky s hudobnou produkciou

RS 60

Záznamník hladiny hluku s indikáciou prekročenia nastaviteľných limitov, určený najmä pre hlučné prevádzky alebo podniky s hlučnou hudobnou produkciou (bary, diskotéky a pod.). Možnosť sťahovania dát do PC. Môže slúžiť ako limitér s odstavením zdroja hluku.

Dátový list v pdf

 


LRF-05

Frekvenčný limitér so záznamom. Ovládanie cez PC: programovanie, sťahovanie dát, zisťovanie zásahov do zvukového obvodu. Umožňuje ovládať úroveň signálu na základe hluku v zdrojovom priestore a na chránenom mieste (na základe výpočtu alebo merania nepriezvučnosti).

Tento limitér je možné zapojiť v rámci systému LIDACO, ktorý slúži na kontrolu a administráciu limitérov zvuku.

Dátový list v pdf