OS1

  • - základné odhlučnenie stropu používané prevažne v starej zástavbe panelových a tehlových domov
  • - hrúbka riešenia sa obvykle pohybuje do 100 mm
  • - veľmi dobré riešenie najmä na zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti

OS2

  • - vylepšené riešenie odhlučnenia stropu s použitím akustických izolačných dosiek
  • - hrúbka riešenia do 100 mm
  • - poskytuje zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti ΔR`wR = 11 dB a zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti ΔLn,w,R = 9 dB

OS3

  • - odhlučnenie vhodné na trámové stropy dostatočnej nosnosti
  • - obvyklá hrúbka riešenia do 100 mm
  • - poskytuje zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti ΔR`wR = 13 dB a zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti ΔLn,w,R = 16 dB