OP1

  • - základné riešenie odhlučnenia podlahy v panelových alebo tehlových bytových domoch
  • - hrúbka riešenia je len 12,5 mm a zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti až  ΔL‘n,w,R = 21 dB
  • - jednoduchá montáž

OP2

  • - dvojvrstvové odhlučnenie podlahy v panelových alebo tehlových bytových domoch
  • - hrúbka riešenia 18 – 23 mm
  • - zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti až  ΔL‘n,w,R = 25 dB
  • - jednoduchá montáž

OP3

  • - trojvrstvové odhlučnenie trámovej podlahy
  • - hrúbka celého riešenia, vrátane vyrovnávacieho podsypu je len 64 mm
  • - poskytuje zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti ΔR`wR = 28 dB a zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti ΔL‘n,w,R = 26 dB