Blíži sa koniec roka a my sa chceme poďakovať a popriať všetko dobré všetkým našim partnerom, ktorí si objednali naše služby, ďalej sa chceme poďakovať partnerským spoločnostiam VUNO HREUS, s.r.o., BASE-CAMP, Ochrana životního prostředí, s.r.o. a CESVA instruments s.l.u. Ďakujeme aj našej konkurencii, ktorá nám pomáha napredovať ☺