Práve v týchto dňoch sme podali žiadosť na rozšírenie akreditácie na meranie osvetlenia a meranie nepriezvučnosti stavebných konštrukcií. Aj napriek tomu, že akreditácia na meranie nepriezvučnosti nie je nutná, ideme nad rámec požiadaviek legislatívy a snažíme sa Vám ponúknuť profesionálne a certifikované služby za najlepšie ceny.